Brendinq bir məhsul üçün uzunmüddətli istehlakçı seçimini yaratmaq üçün hədəflənmiş marketinq səyləridir. Sharaf Media reklam agentliyi markalaşma, marketinq kommunikasiyalarının inkişafı və tətbiqi prosesində həyata keçirilir: ticarət nişanı, ticarət nişanı, qablaşdırma, reklam və məhsulun vurğulanmasına və istehlakçıların zehnində və psixologiyasında məhsulun digər rəqiblərindən fərqli bir imic yaradılmasına partnerlarına kömək edir.

Əhməd Rəcəbli 19A
Khalili Plaza, Baki
+994 12 409 65 41
+994 70 621 07 05
office@sharafmedia.az
info@sharafmedia.az